<big id="ciqev"></big>

  <pre id="ciqev"><small id="ciqev"><p id="ciqev"></p></small></pre>
  <object id="ciqev"><sup id="ciqev"><sub id="ciqev"></sub></sup></object>

     <big id="ciqev"></big>

     網 站
     反 饋
     網 站
     指 南

     聯系生工

     有任何問題,請聯系技術部門或銷售辦事處

     聯系技術 聯系銷售
     品牌
     英文名:Acryl/Bis 40% Solution (29:1)
     級別級 Molecular Biology Grade 儲存 冷藏(2-8℃)    
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • B546013-0500
     • 500 ML
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:Band-Now fluorescent Protein Marker
     儲存 冷凍(-20℃)        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C600526-0500
     • 500 ul
     • 現貨
     • 加入購物車
     • C600526-0200
     • 200 ul
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:Band-Now Pre-Staining Protein Sample Treatment Buffer for SDS-PAGE
     儲存 冷凍(-20℃) 避光        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C506058-1000
     • 1 ML
     • 現貨
     • 加入購物車
     • C506058-0500
     • 500 ul
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:8-20%Precast-Glgel Tris-Glycine PAGE 15well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C661106-0001
     • 10 PCS
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:4-20%Precast-Glgel Tris-Glycine PAGE 15well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C661105-0001
     • 10 PCS
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:4-15%Precast-Glgel Tris-Glycine PAGE 15well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C661104-0001
     • 10 PCS
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:15%Precast-Glgel Tris-Glycine PAGE 15well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C661103-0001
     • 10 PCS
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:12%Precast-Glgel Tris-Glycine PAGE 15well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C661102-0001
     • 10 PCS
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:10%Precast-Glgel Tris-Glycine PAGE 15well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C661101-0001
     • 10 PCS
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:8%Precast-Glgel Tris-Glycine PAGE 15well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C661100-0001
     • 10 PCS
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:8-20%Precast-Glgel Tris-Glycine PAGE 10well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C651106-0001
     • 10 PCS
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:4-20%Precast-Glgel Tris-Glycine PAGE 10well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C651105-0001
     • 10 PCS
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:4-15%Precast-Glgel Tris-Glycine PAGE 10well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C651104-0001
     • 10 PCS
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:15%Precast-Glgel Tris-Glycine PAGE 10well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C651103-0001
     • 10 PCS
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:12%Precast-Glgel Tris-Glycine PAGE 10well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C651102-0001
     • 10 PCS
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:10%Precast-Glgel Tris-Glycine PAGE 10well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C651101-0001
     • 10 PCS
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:8%Precast-Glgel Tris-Glycine PAGE 10well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C651100-0001
     • 10 PCS
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:Precast-GLgel Hepes SDS-PAGE 4-20% 10Well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C621105-0001
     • 10/PK
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:Precast-GLgel Hepes SDS-PAGE 15% 10Well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C621103-0001
     • 10/PK
     • 現貨
     • 加入購物車
     英文名:Precast-GLgel Hepes SDS-PAGE 10% 10Well
     儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
     • 訂貨號
     • 包裝
     • 庫存
     • 目錄價(¥)
     • 您的價格(¥)
     • 數 量
     • C621101-0001
     • 10/PK
     • 現貨
     • 加入購物車
     上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 共 7 頁    到第
     上一頁 下一頁
     我的購物車(0) 結算
     黄瓜视频vip